การแสดงผล

+
-

ข่าวฝึกอบรม

เปิดฝึกอบรมประเภทการฝึกอาชีพเสริมหลักสูตรการติดตั้งกระเบื้องปูพื้นเซรามิกส์

28 มิ.ย. 2565

การฝึกอบรมหลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากไม้

7 เม.ย. 2565

รับสมัครฝึกอบรมทักษะอาชีพประเภทการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร

17 พ.ย. 2564

รับสมัครฝึกอบรมทักษะอาชีพประเภทการฝึกอาชีพเสริม สาขาการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว (18 ชม.)

28 ต.ค. 2564

ประกาศรับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไปฝึกอาชีพการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2565

11 ต.ค. 2564

สพร.11 สุราษฎร์ธานี มอบชุดเครื่องมือทำมาหากินเพื่อประกอบอาชีพ

23 ก.ย. 2564

สพร.11 สุราษฎร์ธานี มอบชุดเครื่องมือ "ทำมาหากิน" ครั้งที่ 2

27 ส.ค. 2564

มอบชุดเครื่องมือทำมาหากินเพื่อประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม

26 ส.ค. 2564

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ปฏิบัติการพัฒนาฝีมือแรงงานเชิงรุก ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย

20 ส.ค. 2564