การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายอำนาจ - สุดเลิศ

หลักสูตรที่จบ

ซ่อมคอมพิวเตอร์

เบอร์โทรศัพท์

0843099030

อีเมล์

amnat2524@gmail.com

ที่อยู๋

296/55 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

ประวัติ

เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาซ่อมคอมพิวเตอร์ จบฝึกก็นำประสบการณ์มาประกอบอาชีพส่วนตัวโดยการเปิดร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ และสมัครเป็นตัวแทนของบริษัทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับด้านคอมพิวเตอร์เป็นพนักงานเซอร์วิส ควบคู่ไปกับกิจการของตัวเอง สามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดี

จบแล้วไปทำอะไร

ประกอบอาชีพส่วนตัวเปิดร้านซ่อมคอมพิวเตอร์

ประสบความสำเร็จอย่างไร

สามารถเปิดร้านซ่อมคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเองและสามารถอยู่รอดประกอบกิจการได้จนถึงปัจจุบัน