การแสดงผล

+
-

คลังภาพ

ชื่ออัลบั้ม :: 5 ก.พ. 64 เวลา 09.30 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน