การแสดงผล

+
-

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวจำลองลักษณ์ ก่ายแก้ว เลขานุการกรม ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการพื้นที่อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และเข้าตรวจพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงาน สูง 6 ชั้น

23 มี.ค. 2566 20:29:27

...
...
...
...

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวจำลองลักษณ์ ก่ายแก้ว เลขานุการกรม ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการพื้นที่อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และเข้าตรวจพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงาน สูง 6 ชั้น