การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานผสมเครื่องดื่มหรือบาร์เทนเดอร์มืออาชีพ รองรับการท่องเที่ยว

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานผสมเครื่องดื่มหรือบาร์เทนเดอร์มืออาชีพ รองรับการท่องเที่ยว