การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : ประชาสัมพันธ์ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน(ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี)

รายละเอียดวีดีทัศน์ :