การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : ประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ภาษาไทย

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

ประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ภาษาไทย