ไทย

การแสดงผล.

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
73 ระบบบริหารคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 24 ปกติ 27 มีนาคม 2567 29 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
74 ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม(ฝึกอบรมณ สพร.39 ร้อยเอ็ดเท่านั้น รับอายุ ตั้งอต่ 15 - 25 ปีเท่านั้น) 280 ปกติ 1 เมษายน 2567 31 พฤษภาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด สมัคร
75 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ(รับสมัครผู้มีอายุตั้งแต่ 15 - 25 ปี) 280 ปกติ 1 เมษายน 2567 31 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
76 ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์(รับสมัครผู้มีอายุตั้งแต่ 15 - 25 ปี) 280 ปกติ 1 เมษายน 2567 31 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
77 ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) 280 ปกติ 1 เมษายน 2567 31 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
78 การพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชัน ระดับ 1 30 ปกติ 1 เมษายน 2567 4 เมษายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
79 ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผัา)(รับสมัครผู้มีอายุตั้งแต่ 15 - 25 ปี) 280 ปกติ 1 เมษายน 2567 31 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
80 ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ (รับสมัครผู้มีอายุตั้งแต่ 15 - 25 ปี) 280 ปกติ 1 เมษายน 2567 31 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
81 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 280 ปกติ 1 เมษายน 2567 24 พฤษภาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา เต็ม
82 การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1( รุ่นที่ # 3 | รายละเอียดเพิ่มเติม ... LINE OA : @078oayez ) 30 ออนไลน์ 1 เมษายน 2567 30 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ สมัคร
83 ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 280 ปกติ 1 เมษายน 2567 31 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
84 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก(ฝึกอบรมณ สพร.39 ร้อยเอ็ดเท่านั้น รับอายุ 15 - 25 ปี) 280 ปกติ 1 เมษายน 2567 31 พฤษภาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด สมัคร
85 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร(ฝึกอบรมในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด อายุ ตั้งแต่ 15 - 25 ปีเท่านั้น) 280 ปกติ 1 เมษายน 2567 31 พฤษภาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด สมัคร
86 ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร 30 ปกติ 2 เมษายน 2567 5 เมษายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร สมัคร
87 การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า 30 ปกติ 4 เมษายน 2567 8 เมษายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ สมัคร
88 การทำผลิตภัณฑ์จากอะลูมิเนียม (ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 8 เมษายน 2567 12 เมษายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี สมัคร
89 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ปกติ 8 เมษายน 2567 8 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
90 การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 18 ปกติ 8 เมษายน 2567 10 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
91 ผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่ม 30 ปกติ 16 เมษายน 2567 20 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
92 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก(นักเรียนหรือเยาวชนจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) ที่ไม่ได้ศึกษาต่อ และอายุไม่เกิน25 ปี) 280 ปกติ 18 เมษายน 2567 17 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
93 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ(นักเรียนหรือเยาวชนจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) ที่ไม่ได้ศึกษาต่อ และอายุไม่เกิน25 ปี) 280 ปกติ 18 เมษายน 2567 17 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
94 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (ผู้ฝึกในเขตพื้นที่มหาสารคามเท่านั้น จำนวน 20 คน) 30 ปกติ 18 เมษายน 2567 22 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
95 ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ (นักเรียนหรือเยาวชนจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) ที่ไม่ได้ศึกษาต่อ และอายุไม่เกิน25 ปี) 280 ปกติ 18 เมษายน 2567 17 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
96 เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์(-) 30 ปกติ 20 เมษายน 2567 24 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เต็ม