ไทย

การแสดงผล.

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
25 การเขียนโปรแกรมควบคุมเซอร์โว Mitsubishi 18 ปกติ 11 มีนาคม 2567 13 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
26 ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร 30 ปกติ 11 มีนาคม 2567 15 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
27 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ปกติ 11 มีนาคม 2567 15 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
28 การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้ (UX / UI) 30 ปกติ 11 มีนาคม 2567 14 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
29 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์(ฝึกในเขตพื้นที่มหาสารคามเท่านั้น จำนวน 20 คน) 30 ปกติ 11 มีนาคม 2567 15 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม เต็ม
30 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1(ฝึกอบรมที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ) 30 ปกติ 11 มีนาคม 2567 15 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ เต็ม
31 การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า 30 ปกติ 11 มีนาคม 2567 15 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา เต็ม
32 ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ 1 30 ปกติ 11 มีนาคม 2567 15 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เต็ม
33 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ปกติ 11 มีนาคม 2567 15 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เต็ม
34 การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 ปกติ 12 มีนาคม 2567 16 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
35 การทำโต๊ะปูนปั้นไม้เทียมเพื่องานประดับ(-) 18 ปกติ 12 มีนาคม 2567 14 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย เต็ม
36 การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ(ค่าสมัคร3,700บาท) 42 ปกติ 13 มีนาคม 2567 19 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
37 การประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่องานการเกษตร 30 ปกติ 15 มีนาคม 2567 18 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน เต็ม
38 การใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับงานเชื่อม ระดับ 1 30 ปกติ 16 มีนาคม 2567 24 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เต็ม
39 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 ปกติ 16 มีนาคม 2567 24 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม เต็ม
40 การซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า(รถยนต์ไฟฟ้า) 30 ปกติ 18 มีนาคม 2567 22 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
41 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์ (เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ประกอบอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง) 30 ปกติ 18 มีนาคม 2567 22 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
42 การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 ปกติ 18 มีนาคม 2567 22 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
43 ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ 30 ปกติ 18 มีนาคม 2567 22 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา เต็ม
44 การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม 30 ปกติ 18 มีนาคม 2567 22 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
45 ระบบบริหารคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 24 ปกติ 18 มีนาคม 2567 20 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
46 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ปกติ 18 มีนาคม 2567 22 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
47 การปลูกพืชภายใต้โรงเรือน ร่วมกับระบบ Internet of Tings(IoT) สำหรับการเกษตร 30 ปกติ 18 มีนาคม 2567 22 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
48 การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 ปกติ 18 มีนาคม 2567 22 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เต็ม