การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

2 ธ.ค. 2565

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

18 พ.ย. 2565

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565

28 ต.ค. 2565

เผยแพร่ข้อมูลแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

28 ต.ค. 2565

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2565

5 ต.ค. 2565

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564

5 ต.ค. 2565

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2565

29 ก.ย. 2565

แผนการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2565

29 ก.ย. 2565

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564

29 ก.ย. 2565