การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตจำนงสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

13 ม.ค. 2565

ขอมอบของขวัญปีใหม่ 2565 สำหรับนักเดินทางด้วย DSD Service

23 ธ.ค. 2564

E-Book เกี่ยวกับการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ

16 ก.ย. 2564

มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

14 ก.ย. 2564

แจ้งเวียนคู่มือปฏิบัติงาน

14 ก.ย. 2564

แนวปฏิบัติในการใช้รถยนต์ราชการ ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง

13 ก.ย. 2564

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

13 ก.ย. 2564

ประกาศมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

11 ก.ย. 2564

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง

11 ก.ย. 2564