การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การตรวจสอบแนวเชื่อมสำหรับช่างเทคนิค 30 ปกติ 26 พฤษภาคม 2565 15 มิถุนายน 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เต็ม
2 การตัดผมชายเบื้องต้น 30 ปกติ 6 มิถุนายน 2565 10 มิถุนายน 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เต็ม
3 การติดตั้งเครื่องรดน้ำระบบอัตโนมัติ 30 ปกติ 7 มิถุนายน 2565 10 มิถุนายน 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เต็ม
4 การทำขนมไทย (ขนมชั้นไฮโซ) 18 ปกติ 11 มิถุนายน 2565 13 มิถุนายน 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เต็ม
5 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก 18 ปกติ 14 มิถุนายน 2565 16 มิถุนายน 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เต็ม
6 ตำแหน่งบาร์เทนเดอร์ 30 ปกติ 16 มิถุนายน 2565 20 มิถุนายน 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เต็ม
7 การตัดผมชายเบื้องต้น 30 ปกติ 20 มิถุนายน 2565 24 มิถุนายน 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เต็ม
8 การออกแบบและพัฒนาระบบ IoT ในการควบคุมระบบบ้านอัจฉริยะ ระดับ 1 30 ปกติ 20 มิถุนายน 2565 23 มิถุนายน 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
9 การสานตระกร้าด้วยเส้นพลาสติก 18 ปกติ 22 มิถุนายน 2565 24 มิถุนายน 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เต็ม
10 การทำพรมเช็ดเท้า 18 ปกติ 28 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เต็ม
11 การเพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต 12 ปกติ 28 มิถุนายน 2565 29 มิถุนายน 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เต็ม
12 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก 30 ปกติ 23 กรกฎาคม 2565 31 กรกฎาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เต็ม
13 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก 30 ปกติ 23 กรกฎาคม 2565 31 กรกฎาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
14 การเพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต 12 ปกติ 26 กรกฎาคม 2565 27 กรกฎาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เต็ม