การแสดงผล

+
-

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เลขที่ 22 ถนน ไอหนึ่ง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 - 3868 - 3951 ถึง 3 และ 0 - 3868 - 3199 โทรสาร : 0 - 3868 - 3198

กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ 0-3868-3953

กลุ่มงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 0-3868-3952

ฝ่ายบริหาร 0-3868-3951

ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนยาฝีมือแรงงาน 0-3868-3199

website :  http://www.dsd.go.th/rayong

ติดต่อผู้ดูแลwebsite : ว่าที่ร้อยตรีวินัย สุขียุติ หมายเลขโทรศัพท์ : 08 - 9240 - 8390

                       

ติดต่อเรา