การแสดงผล

+
-

กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ลำดับ สาขา รุ่นที่ วันทดสอบ หน่วยงาน
1 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 2 20 ธ.ค. 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 3 20 ม.ค. 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร