การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf 337
2 บค 02.pdf 254
3 เอกสารดาวน์โหลด - คู่มือส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่.pdf 414
4 แจ้งเวียนคู่มือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม.pdf 201
5 ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือเเรงงาน ๒๓ ปัตตานี (.pdf 471
6 ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือเเรงงาน ๒๓ ปัตตานี (.pdf 402
7 จิตสำนึกการให้บริการประชาชน.pdf 5065
8 มาตรฐานราคากลางครุภัณฑ์.PDF 594
9 จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน.pdf 498
10 เอกสารเผยแพร่ความรู้ การสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf 695
11 พรบ ข้าราชการ.pdf 485