การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf 493
2 บค 02.pdf 419
3 เอกสารดาวน์โหลด - คู่มือส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่.pdf 792
4 แจ้งเวียนคู่มือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม.pdf 318
5 ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือเเรงงาน ๒๓ ปัตตานี (.pdf 620
6 ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือเเรงงาน ๒๓ ปัตตานี (.pdf 551
7 จิตสำนึกการให้บริการประชาชน.pdf 5309
8 มาตรฐานราคากลางครุภัณฑ์.PDF 735
9 จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน.pdf 612
10 เอกสารเผยแพร่ความรู้ การสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf 837
11 พรบ ข้าราชการ.pdf 646