การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf 433
2 บค 02.pdf 353
3 เอกสารดาวน์โหลด - คู่มือส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่.pdf 723
4 แจ้งเวียนคู่มือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม.pdf 266
5 ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือเเรงงาน ๒๓ ปัตตานี (.pdf 551
6 ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือเเรงงาน ๒๓ ปัตตานี (.pdf 502
7 จิตสำนึกการให้บริการประชาชน.pdf 5187
8 มาตรฐานราคากลางครุภัณฑ์.PDF 683
9 จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน.pdf 563
10 เอกสารเผยแพร่ความรู้ การสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf 773
11 พรบ ข้าราชการ.pdf 585