การแสดงผล

+
-

ติดต่อเรา

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

197 ถนนสวนสมเด็จ ตำบลรูสะมิแล

อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

โทร 0 7346 0125 โทรสาร 0 7346 0119

E-Mail : Pattani23dsd@gmail.com

ติดต่อเรา