การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

7 ต.ค. 2564 52

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6 ก.ย. 2564 103

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

18 ม.ค. 2564 275

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ

14 ธ.ค. 2563 315

ประกาศ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่, พนักงานดูแลบำรุงรักษาตันไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม, พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 เดือน (1 พฤศจิกายน 2563-30 กันยายน 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

8 ต.ค. 2563 326

ประกาศ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการพนักงงานรักษาควมปลอดภัย จำนวน 11 เดือน (1 พฤศจิกายน 2563-30 กันยายน 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

8 ต.ค. 2563 327

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

28 ม.ค. 2563 398

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าของอาคารหอพักผู้เข้ารับการฝึก 2 อาคาร ครั้งที่ 2

23 พ.ค. 2562 495

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าของอาคารหอพักผู้เข้ารับการฝึก 2 อาคาร

2 เม.ย. 2562 510

ประกาศ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี เรื่องประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ พนักงานดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม พนักงานขับยานพาหนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

13 ก.ย. 2561 678

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: วิธีกรอกแบบติดตามผลสัมฤทธิ์การฝึก

บริการประชาชนและสถานประกอบการ