การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.pdf 603
2 หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการผู้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf 583
3 ประมวลจริยธรรม.pdf 609
4 แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม.pdf 952
5 ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.doc 643
6 คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ กพร..doc 1035
7 km.docx 2286