การแสดงผล

+
-

ติดต่อเรา

 

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 
เลขที่ 129 หมู่ 10 ต.บ้านกลาง  อ.เมือง  จ.ลำพูน 51000 
โทรศัพท์  0 5352 5542 และ 0 5353 7696 - 8 โทรสาร 0 5353 7696 

Contact agency
 
Lamphun office for Skill Development
129 Moo 10, Ban Klang Subdistrict, Muang District, Lamphun 51000
Phone 0 5352 5542 and 0 5353 7696 - 8 Fax 0 5353 7696
 

 

 

 

ข้อมูลติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์

ผู้ดูแลเว็บไชต์ : นางสาวสุธีรา เขียวกันยะ

E-mail : lamphuntrainer@gmail.com

facebook  : พัฒนาฝีมือแรงงาน ลำพูน

 
 
 
 
Contact Information
 
Webmaster: Miss Treephobpharin Tharasak

ติดต่อเรา