การแสดงผล

+
-

ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ชี้เบาะแส เสนอแนะ เป็นพยาน เพื่อนำผู้ทุจริตมาลงโทษ

ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ชี้เบาะแส เสนอแนะ เป็นพยาน เพื่อนำผู้ทุจริตมาลงโทษ ช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียนของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร E-mail : Kamphaengphet.skill@gmail

ไฟล์แนบ :: 487_File_5.2 ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน_24032564201541_.pdf ดาวน์โหลด