การแสดงผล

+
-

ติดต่อเรา

ที่อยู่สำนักงาน :
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงานกำแพงเพชร (สนพ.กำแพงเพชร)
Kamphaeng Phet  Office For Skill Development
            เลขที่ 279 หมู่ 7 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
            เบอร์โทรศัพท์ สนง. : 0 5570 5071 เบอร์โทรสาร สนง. 0 5570 5215
E-mail : saraban-kpt@dsd.go.th
ข้อมูลติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน :
นางสาวจุไรพร  แถลงเอื้อ เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลเว็บไซต์
อีเมล์ : saraban-kpt@dsd.go.th    
เบอร์โทรศัพท์ สนง. : 0 5570 5071 0 5570 5211
เบอร์โทรสาร สนง. : 0 5570 5215

 

แผนที่ตั้ง :

 

ติดต่อเรา