การแสดงผล

+
-

ประวัติหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

 

ประวัติหน่วยงาน 

 
 
   

         สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2541 โดยเปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2543 สถานที่ตั้ง ณ เลขที่ 279 หมู่ที่ 7 บ้านศรีโยธิน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร บนเนื้อที่ 50 ไร่ มีอาคารและโรงฝึกงาน จำนวน 10 อาคาร

 

ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
    เลขที่ 279 หมู่ 7 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์
 : 0 5570 5071
เบอร์โทรสาร : 
0 5570 5215

 

ข้อมูลติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     นางสาวเกศสุฎา  อยู่มา เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
อีเมล์ : saraban-kpt@dsd.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5570 5071
เบอร์โทรสาร : 0 5570 5215