การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 7 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 เมษายน 2567)

28 พ.ค. 2567

ผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

28 พ.ค. 2567

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดเครื่องจำลองการเชื่อมเสมือนจริงแบบ Augmented Reality (Welding Simulator)

17 พ.ค. 2567

วารสาร DSD News อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ปีที่ 12 ฉบับที่ 55

2 พ.ค. 2567

ประชาสัมพันธ์ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

2 เม.ย. 2567

แอปพลิเคชั่น Giftlikes สมัครเข้าใช้งานได้แล้ววันนี้

23 ก.พ. 2567

สื่อประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.

20 ก.พ. 2567

บทเพลงถวายกำลังใจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

20 ก.พ. 2567

วารสาร DSD News อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ปีที่ 12 ฉบับที่ 54

10 ก.พ. 2567