การแสดงผล

+
-

ช่องทางร้องเรียนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หากท่านมีเรื่องร้องเรียนไปยังกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโปรดร้องเรียนได้ที่

http://www.dsd.go.th/DSD/Complaint/index2559

อ่านมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ไฟล์แนบ

 

 

ไฟล์แนบ :: 719_File_6.แนวปฏิบัติร้องเรียน_07042564145312_.pdf ดาวน์โหลด