การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพพนักงานนวดไทยระดับ 1

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพพนักงานนวดไทย ระดับ 1

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564