การแสดงผล

+
-

ประกวดราคางจ้างเหมาบริการดูแลรักษาทำสะอาดอาคารสถานที่ และดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

28 ต.ค. 2563

...

สถาบันพัฒนาทรัพยากรสำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ

จะดำเนินการประกวดราคางจ้างเหมาบริการดูแลรักษาทำสะอาดอาคารสถานที่

และดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ไฟล์แนบ :