การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดฝึกโซล่าเซลล์ระบบ On-Grid / Off-Grid และการพัฒนาระบบ IOT จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ ( e-bidding )

19 ม.ค. 2565 3

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เรื่อง การขาดทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ

1 ก.พ. 2564 493

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาปรับปรุงห้องฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ ( e-bidding )

25 ม.ค. 2564 327

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ ( e-bidding )

8 ม.ค. 2564 298

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ ( e-bidding )

23 ธ.ค. 2563 340

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ ( e-bidding )

3 ธ.ค. 2563 284

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

26 พ.ย. 2563 255

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

2 พ.ย. 2563 288

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ และดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

14 ต.ค. 2563 249

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โครงการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จำนวน 7 รายการด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ ( e-bidding )

14 พ.ค. 2563 378

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: บิ๊กแจ็ค ตอน 2 รับรองความรู้ความสามารถ

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2564

บริการประชาชนและสถานประกอบการ