การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นางภัสสร - สำเร็จ

หลักสูตรที่จบ

ช่างตัดเย์บเสื้อผ้าสตรีระดับต้น

เบอร์โทรศัพท์

087 245 8342

อีเมล์

-

ที่อยู๋

107ม. 3 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ประวัติ

-

จบแล้วไปทำอะไร

เปิดร้านเป็นของตัวเอง

ประสบความสำเร็จอย่างไร

สามารถเปิดร้านและรับงานมาทำที่บ้านได้