การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

น.ส.โสภาวรรณ - จะรอนรัมย์

หลักสูตรที่จบ

ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับต้น

เบอร์โทรศัพท์

082 499 4841

อีเมล์

-

ที่อยู๋

43 ม. 3 ต. สามแวง อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

ประวัติ

-

จบแล้วไปทำอะไร

เปิดกิจการเป็นของตัวเอง

ประสบความสำเร็จอย่างไร

สามารถมีร้านเป็นของตัวเองได้