การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายศุภชาติ - เหลืองรุ้งทอง

หลักสูตรที่จบ

ช่างเครื่องปรับอากาศ

เบอร์โทรศัพท์

087 956 7259

อีเมล์

-

ที่อยู๋

79 ถ.ศรีเพชร 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

ประวัติ

จบปริญญาตรี การตลาด ม. หอการค้าฯ

จบแล้วไปทำอะไร

เปิดกิจการเอง

ประสบความสำเร็จอย่างไร

มีทีมงานที่เข้มแข็ง บริการที่ประทับใจ ติดต่อผลงานย้อนหลังได้