การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นางสาวหนูเรียม - มานะดี

หลักสูตรที่จบ

ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม

เบอร์โทรศัพท์

-

อีเมล์

-

ที่อยู๋

บุรีรัมย์

ประวัติ

-

จบแล้วไปทำอะไร

เปิดร้านรับงานมาทำที่บ้าน

ประสบความสำเร็จอย่างไร

สามารถเปิดร้านและรับงานมาทำที่บ้านได้