การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายบำรุง - ประวรรณรัมย์

หลักสูตรที่จบ

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

เบอร์โทรศัพท์

084 0373249

อีเมล์

-

ที่อยู๋

ต.ในเมือง อำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์

ประวัติ

-

จบแล้วไปทำอะไร

เปิดร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

ประสบความสำเร็จอย่างไร

สามารถประกอบธุรกิจตนเองได้จนถึงปัจจุบัน