การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : สนพ.บึงกาฬ ฝึกอบรม การติดตั้งเครื่องรดน้ำระบบอัตโนมัติ

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

22 ส.ค. 2022 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนยางพาราเหล่ททอง ฝึกอบรม โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและวัตกรรม หลักสูตร การติดตั้งเครื่องรดน้ำระบบอัตโนมัติ วิทยากรโดย อาจารย์สุรพันธ์ สิงหราช ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2565 ณ บริษัทศรีแก้ว รับเบอร์เทค จำกัด ตำบลเหล่าทอง อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ