การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : ฝึกอบรมอาชีพให้กับกำลังแรงงาน แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับกำลังแรงงาน แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว