การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

19 ก.ย. 2566 128

ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่

1 พ.ย. 2565 231

ประกวดราคางานจัดจ้างโครงการ : งานปรับปรุงอาคารวิทยาลัยการแรงงาน

16 พ.ย. 2564 399

ประกาศยกเลิกประกวดราคางานจัดจ้างโครงการ : งานปรับปรุงอาคารวิทยาลัยการแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8 ต.ค. 2564 414

ประกวดราคางานจัดจ้างโครงการ : งานปรับปรุงอาคารวิทยาลัยการแรงงาน

21 ก.ย. 2564 390

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

17 พ.ย. 2563 679

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

15 ม.ค. 2562 962

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

24 ธ.ค. 2561 925

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร และสถานที่ ปีงบประมาณ 2562

22 พ.ย. 2561 1,129

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร สถานที่ และดูแลต้นไม้

14 พ.ย. 2561 988

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ฝึกอบรมหลักสูตรบาริสต้า

บริการประชาชนและสถานประกอบการ