การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคางานจัดจ้างโครงการ : งานปรับปรุงอาคารวิทยาลัยการแรงงาน

16 พ.ย. 2564 11

ประกาศยกเลิกประกวดราคางานจัดจ้างโครงการ : งานปรับปรุงอาคารวิทยาลัยการแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8 ต.ค. 2564 40

ประกวดราคางานจัดจ้างโครงการ : งานปรับปรุงอาคารวิทยาลัยการแรงงาน

21 ก.ย. 2564 55

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

17 พ.ย. 2563 247

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

15 ม.ค. 2562 575

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

24 ธ.ค. 2561 568

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร และสถานที่ ปีงบประมาณ 2562

22 พ.ย. 2561 687

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร สถานที่ และดูแลต้นไม้

14 พ.ย. 2561 616

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดและดูแลต้นไม้

25 ต.ค. 2561 414

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดและดูแลต้นไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 ต.ค. 2561 397

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: การประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ

บริการประชาชนและสถานประกอบการ