การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 1551167936_d_1.pdf 433
2 11.jpg 388
3 5_File_1การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ฝึกเองหรือจัดจ้างฝึก_17012561094458_.doc 381
4 5_File_2การให้ความเห็นชอบการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ฝึกเอง_17012561094458_.doc 370
5 5_File_3การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ลูกจ้างไปฝึกภายนอก_17012561094459_.doc 352
6 5_File_4การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน_17012561094459_.doc 382
7 5_File_5การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักร_17012561094459_.doc 366
8 5_File_6การขอใบอนุญาตสถานทดสอยฝีมือคนหางาน_17012561094459_.doc 367
9 5_File_7การต่อใบอนุญาตสถานทดสอบ_17012561094459_.doc 372
10 5_File_8การออกใบแทนใบอนุญาต_17012561094459_.doc 407
11 5_File_9การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ_17012561094459_.doc 351
12 5_File_10การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ_17012561094459_.doc 374