การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ประกอบการ 30 ชั่วโมง 0 ปกติ 13 มิถุนายน 2565 17 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ เต็ม