การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดลองปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา PLC ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 ก.พ. 2565 309

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิต (CAD/CAM)

15 ก.พ. 2565 293

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดลองปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาตสาขา PLC ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 ก.พ. 2565 401

ด่วน!!! อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ว 845)

19 พ.ย. 2564 673

ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ชุดทดลองปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาต สาขา PLC

29 ต.ค. 2564 365

ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ช่วยในการออกแบบและผลิต (CAD/CAM) สำหรับกระบวนการผลิตขั้นสูง

29 ต.ค. 2564 421

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อ/จ้าง ไตรมาส3 ปี2562

25 ก.ค. 2562 985

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล 2400 ซีซี)

15 พ.ย. 2560 1,159

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและข่นส่ง

21 พ.ย. 2559 1,298

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและข่นส่ง

15 พ.ย. 2559 1,252

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: AHRDA

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ครั้งที่ 1/2566

บริการประชาชนและสถานประกอบการ