การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดลองปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา PLC ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 ก.พ. 2565 214

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิต (CAD/CAM)

15 ก.พ. 2565 217

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดลองปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาตสาขา PLC ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 ก.พ. 2565 277

ด่วน!!! อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ว 845)

19 พ.ย. 2564 508

ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ชุดทดลองปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาต สาขา PLC

29 ต.ค. 2564 290

ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ช่วยในการออกแบบและผลิต (CAD/CAM) สำหรับกระบวนการผลิตขั้นสูง

29 ต.ค. 2564 345

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อ/จ้าง ไตรมาส3 ปี2562

25 ก.ค. 2562 907

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล 2400 ซีซี)

15 พ.ย. 2560 1,082

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและข่นส่ง

21 พ.ย. 2559 1,218

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและข่นส่ง

15 พ.ย. 2559 1,169

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: AHRDA

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ครั้งที่ 1/2566

บริการประชาชนและสถานประกอบการ