การแสดงผล

+
-

ร่วมลงทะเบียนสมัครเป็นผู้ให้บริการด้านช่าง โดยช่างที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการขึ้นทะเบียนใน Application รวมช่าง

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี ขอเชิญช่างที่ผ่านการฝึก ที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมให้บริการในสาขา ช่างไฟ ช่างแอร์ และช่างประปา/สุขภัณฑ์ ร่วมลงทะเบียนสมัครเป็นผู้ให้บริการด้านช่าง โดยช่างที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการขึ้นทะเบียนใน Application รวมช่าง ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการให้บริการช่างฝีมือที่ผ่านการพัฒนาฝีมือและได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
สามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่