การแสดงผล

+
-

กฏระเบียบ ข้อตกลง

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ โหลด
การให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และรายการค่าใช้จ่ายที่... 39 KB .docx 94 ดาวน์โหลด
การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (N).docx 37 KB .docx 85 ดาวน์โหลด
การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการฝึกนำเข้า... 36 KB .docx 88 ดาวน์โหลด
การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน (กรณีเป็นผู้ดำ... 39 KB .docx 91 ดาวน์โหลด
การให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่ายที่ใ... 42 KB .docx 155 ดาวน์โหลด