การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก เข้าร่วมกิจกรรม "ผู้ว่าพาทำบุญ"

21 มิ.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน/การดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

21 มิ.ย. 2567 3

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก นำโดยนายเด่นดวง ลำเพยพล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก และคณะเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย นายประสาร คิดดี ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมแสดงผลงานในรอบ Site Visit และตอบคำถามคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานฯ คณะที่ 8

21 มิ.ย. 2567 12

????ใกล้หมดเวลาแล้ว ??อย่าปล่อยโอกาสนี้ผ่านไป! ??มาร่วมกันพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ของ ปปง. ให้ตอบโจทย์ความต้องการของคุณกัน! รายละเอียดตามโพสต์ด้านล่างนี้เลย!

20 มิ.ย. 2567 3

ข่าวประกวดราคา

ใบสั่งจ้างเลขที่ 76/2567

4 มี.ค. 2567 93

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 มี.ค. 2567 88

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม หลักสูตร การทำของที่ระลึกจากผ้าพื้นเมือง รุ่นที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 มี.ค. 2567 76

ใบสั่งซื้อเลขที่ 71/2567

4 มี.ค. 2567 76

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการโครงการ ตรวจเช็คฟรี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจทุกเส้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ธ.ค. 2566 122

ใบสั่งซื้อเลขที่ 36/2567

26 ธ.ค. 2566 137

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก และซื้อวัสดุทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 ธ.ค. 2566 102

ใบสั่งซื้อเลขที่ 18/2567

12 ธ.ค. 2566 108

ใบสั่งจ้างเลขที่ 14/2567

12 ธ.ค. 2566 11,837

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุก 6 ล้อราชการ หมายเลขทะเบียน 80-4214 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 ธ.ค. 2566 112

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ประชาสัมพันธ์สื่อกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic) เกี่ยวกับสารทำความเย็นธรรมชาติเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสารทำความเย็นธรรมชาติและผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศโลก

บริการประชาชนและสถานประกอบการ