การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการความปลอดภัย รักษาความสะอาดอาคารสถานที่ และดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 ก.ย. 2564 356

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย รักษาความสะอาดอาคารสถานที่ และดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bifding)

8 ก.ย. 2564 327

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 3

19 ก.ค. 2564 297

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 2

19 ก.ค. 2564 282

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ เดือนกุมภาพันธ์ ศ 2564

23 เม.ย. 2564 387

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ เดือนมกราคม พ.ศ 2564

23 เม.ย. 2564 367

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ เดือนมีนาคม พ.ศ 2564

23 เม.ย. 2564 342

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

25 ธ.ค. 2563 453

ข้อมูลสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

25 ธ.ค. 2563 402

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

25 ธ.ค. 2563 406

บริการประชาชนและสถานประกอบการ