การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตากออกตรวจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อประชาสัมพันธ์ แนะนำสิทธิประโยชน์ต่างๆ

26 พ.ค. 2566

วันที่24 พฤษภาคม 2566 นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่29 ณ ห้องประชุม ชั้น5 อาคารกระทรวงแรงงาน

26 พ.ค. 2566

วันที่26 พฤษภาคม 2566 นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วาตภัยที่ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

26 พ.ค. 2566 2

รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดตาก ไตรมาส 1 ปี 2566 (มกราคม – มีนาคม 2566)

16 พ.ค. 2566 6

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก หลักสูตร การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป จำนวน 30 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 พ.ค. 2566 8

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 2

11 พ.ค. 2566 55

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมสาขาช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ๒๘๐ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 พ.ค. 2566 48

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการความปลอดภัย รักษาความสะอาดอาคารสถานที่ และดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 ก.ย. 2564 414

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย รักษาความสะอาดอาคารสถานที่ และดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bifding)

8 ก.ย. 2564 376

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 3

19 ก.ค. 2564 345

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 2

19 ก.ค. 2564 331

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ เดือนกุมภาพันธ์ ศ 2564

23 เม.ย. 2564 439

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ เดือนมกราคม พ.ศ 2564

23 เม.ย. 2564 411

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ เดือนมีนาคม พ.ศ 2564

23 เม.ย. 2564 390

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: การรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

บริการประชาชนและสถานประกอบการ