การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตากติดตามนักเรียนที่ประสงค์เข้าร่วมฝึกอาชีพตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับจากโรงเรียนที่ประสงค์เข้ารับการฝึก จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตากเพื่อแจ้งกิจกรรมในการเข้าฝึกอบรมในเดือนเมษายนต่อไป

22 ก.พ. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก ร่วมกิจกรรมถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณถนนริมน้ำปิง (ฝั่งอาคารริมน้ำปิง) อำเภอเมืองตาก โดยผู้ร่วมกิจกรรมกว่าสามพันคน

22 ก.พ. 2567

สถาพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 1 ให้แก่นักศึกษาระดับ ปวส.ชั้นปีสุดท้าย ของวิทยาลัยเทคนิคตาก

22 ก.พ. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก เข้าร่วมกิจกรรม "ตลาดนัดแก้หนี้" ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

19 ก.พ. 2567 9

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการโครงการ ตรวจเช็คฟรี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจทุกเส้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ธ.ค. 2566 66

ใบสั่งซื้อเลขที่ 36/2567

26 ธ.ค. 2566 77

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก และซื้อวัสดุทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 ธ.ค. 2566 59

ใบสั่งซื้อเลขที่ 18/2567

12 ธ.ค. 2566 57

ใบสั่งจ้างเลขที่ 14/2567

12 ธ.ค. 2566 11,792

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุก 6 ล้อราชการ หมายเลขทะเบียน 80-4214 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 ธ.ค. 2566 65

ใบสั่งจ้างเลขที่ 08/2567

12 ธ.ค. 2566 41

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและสุขภัณฑ์ห้องน้ำภายในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 ธ.ค. 2566 59

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุออกหน่วยบริการ โครงการ ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ต.ค. 2566 73

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุออกหน่วยบริการ โครงการ ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ต.ค. 2566 67

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: การประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานทางวิทยุอสมท.ตาก คลื่น FM.97.25 MHz

บริการประชาชนและสถานประกอบการ