การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการความปลอดภัย รักษาความสะอาดอาคารสถานที่ และดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 ก.ย. 2564 271

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย รักษาความสะอาดอาคารสถานที่ และดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bifding)

8 ก.ย. 2564 251

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 3

19 ก.ค. 2564 226

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 2

19 ก.ค. 2564 212

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ เดือนกุมภาพันธ์ ศ 2564

23 เม.ย. 2564 315

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ เดือนมกราคม พ.ศ 2564

23 เม.ย. 2564 293

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ เดือนมีนาคม พ.ศ 2564

23 เม.ย. 2564 272

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

25 ธ.ค. 2563 379

ข้อมูลสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

25 ธ.ค. 2563 328

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

25 ธ.ค. 2563 325

บริการประชาชนและสถานประกอบการ