การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพระราชทานน้ำหลวงทรงศพ พระราชวรคุณ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ)

27 เม.ย. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนที่จะเข้าร่วม "โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในกิจกรรมศึกษาดูงานและรับสมัครเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพ

25 เม.ย. 2566 1

สนพ.สุรินทร์ มอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) กลุ่มแรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สาขา การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อยกระดับฝีมือ เพิ่มรายได้ มีเครื่องมือทำกิน

23 เม.ย. 2566 4

ประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

22 เม.ย. 2566 4

ข่าวประกวดราคา

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในราชการต่อไป จำนวน 275 รายการ

22 ส.ค. 2565 189

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลิกทรอนิกส์(e-Bidding)

8 ม.ค. 2564 523

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

5 พ.ย. 2563 550

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ

19 ต.ค. 2563 546

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ

17 ส.ค. 2563 641

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 3 (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)

4 ส.ค. 2563 598

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ(รถยนต์)

14 ก.ค. 2563 807

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ(รถยนต์)

4 มิ.ย. 2563 708

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

23 เม.ย. 2563 699

ประกวดราคาซื้อ รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)

10 มี.ค. 2563 631

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: EP | 07 Windows ทำงานช้าเพราะอะไร แก้ไขอย่างไร

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: อบรมซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์

บริการประชาชนและสถานประกอบการ