การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2567

9 พ.ค. 2567

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567

10 เม.ย. 2567

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

8 มี.ค. 2567

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567

9 ก.พ. 2567

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566

10 ม.ค. 2567

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566

11 ธ.ค. 2566

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566

7 พ.ย. 2566

ประกาศผลทดสอบมาตรฐานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

30 ต.ค. 2566

ประกาศรายชื่่่อผู้เข้าทดสอบมาตรฐาน สาขาช่างไฟฟ้าภายนในอาคาร

27 ต.ค. 2566