การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายปรเมศวร์ - บุญสุข

หลักสูตรที่จบ

พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เบอร์โทรศัพท์

0887611955

อีเมล์

skydear_810@hotmail.com

ที่อยู๋

238 หมู่ที่ 6 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 43390

ประวัติ

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากนั้นสมัครเข้าการพัฒนาฝีมือแรงงานหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาพนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จบฝึกไปฝึกงานและทำงานที่ อบต.ปากแพรก จากนั้นออกไปประกอบอาชีพส่วนตัวโดยเปิดร้านคอมพิวเตอร์ รับพิมพ์งาน อินเตอร์เน็ท และให้บริการโอนเงินระบบออนไลน์ ขายบัตรเติมเงิน จนประสบความสำเร็จสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี

จบแล้วไปทำอะไร

ธุรกิจส่วนตัวเปิดร้านคอมพิวเตอร์

ประสบความสำเร็จอย่างไร

จบแล้วสามารถนำความรู้มาใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวได้