การแสดงผล

+
-

ถาม/ตอบ

หมวดหมู่กระดานสนทนากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน โพสต์ล่าสุด
ช่องทางสอบถามข้อมูลการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ
0 กระทู้
0 ตอบ
กระทู้ล่าสุด
30 ตุลาคม 2563
โดย
ช่องทางสอบถามข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงาน
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงาน
0 กระทู้
0 ตอบ
กระทู้ล่าสุด
30 ตุลาคม 2563
โดย
ช่องทางสอบถามการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ได้ทีเว็บบอร์ดนี้
0 กระทู้
0 ตอบ
กระทู้ล่าสุด
30 ตุลาคม 2563
โดย
ช่องทางสอบถามข้อมูลการให้บริการตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ช่องทางสอบถามข้อมูลการให้บริการตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
0 กระทู้
0 ตอบ
กระทู้ล่าสุด
30 ตุลาคม 2563
โดย
ช่องทางการร้องทุกข์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ช่องทางการร้องทุกข์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
0 กระทู้
0 ตอบ
กระทู้ล่าสุด
30 ตุลาคม 2563
โดย