การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรแปรรูป(เฉพาะผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป) 18 ปกติ 19 เมษายน 2566 21 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เต็ม
2 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร(เฉพาะแรงงานในสถานประกอบกิจการ) 30 ปกติ 24 เมษายน 2566 28 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เต็ม
3 เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ปกติ 24 เมษายน 2566 28 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เต็ม
4 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล(เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 18 ปกติ 25 เมษายน 2566 27 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เต็ม
5 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ปกติ 1 พฤษภาคม 2566 5 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เต็ม
6 การนวดหน้าเพื่อความงาม(เฉพาะแรงงานภาคการท่องเที่ยว) 30 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
7 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(เฉพาะแรงงานนอกระบบ) 18 ปกติ 9 พฤษภาคม 2566 11 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เต็ม
8 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมระดับ1 30 ปกติ 29 พฤษภาคม 2566 2 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เต็ม
9 ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ (เฉพาะกลุ่ม นร. ม.3 ที่ไม่ได้เรียนต่อในระบบ อายุ 15-25 ปี) 280 ปกติ 1 มิถุนายน 2566 26 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
10 บาริสต้ามืออาชีพ(เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 5 มิถุนายน 2566 9 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เต็ม
11 ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า(เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 19 มิถุนายน 2566 23 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เต็ม
12 ธุรกิจอาหารกล่องเดลิเวอรี่(เฉพาะแรงงานนอกระบบ) 18 ปกติ 11 กรกฎาคม 2566 13 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เต็ม
13 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร(เฉพาะผู้สูงอายุ) 18 ปกติ 18 กรกฎาคม 2566 20 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เต็ม
14 การทำเบเกอรี่ฟิวชั่น(เฉพาะแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 30 ปกติ 26 กรกฎาคม 2566 30 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร