การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า(เฉพาะสตรีอายุไม่เกิน 59 ปี) 30 ปกติ 10 ธันวาคม 2565 18 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
2 ผลิตภัณฑ์จากงานปูน(เฉพาะแรงงานนอกระบบ) 30 ปกติ 10 ธันวาคม 2565 18 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
3 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 30 ปกติ 13 ธันวาคม 2565 17 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
4 การนวดอโรมา(เฉพาะแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 30 ปกติ 6 กุมภาพันธ์ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
5 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมระดับ1 30 ปกติ 3 เมษายน 2566 7 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เต็ม
6 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ปกติ 17 เมษายน 2566 21 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
7 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร(เฉพาะแรงงานในสถานประกอบกิจการ) 30 ปกติ 5 มิถุนายน 2566 9 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
8 การทำเบเกอรี่ฟิวชั่น(เฉพาะแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 30 ปกติ 26 กรกฎาคม 2566 30 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร