การแสดงผล

+
-

กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ลำดับ สาขา รุ่นที่ วันทดสอบ หน่วยงาน
1 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 18 ธ.ค. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 18 เม.ย. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
3 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 2 10 มิ.ย. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร