การแสดงผล

+
-

กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ลำดับ สาขา รุ่นที่ วันทดสอบ หน่วยงาน
1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 2 29 เม.ย. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 6 6 พ.ค. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร