การแสดงผล

+
-

ติดต่อเรา

สำนักงาพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 

190   หมู่  3   ตำบลลาดใหญ่   อำเภอเมือง   จังหวัดสมุทรสงคราม   75000   โทร.  034 711 284

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร.034 - 711 284
ฝ่ายแผนงานและประเมินผล โทร.034 - 716119

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานฝีมือแรงงาน โทร.034 - 717586

ฝ่ายประเมินความรู้ความสามารถ โทร. 034-717586

ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมืิอแรงงาน โทร. 034-717585


 

ผู้ดูแลเว็บไซต์ :

นางสาวประติภา  กวีตา  ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค   โทร. 034 711 284  E-Mail : samutsongkhram.ssd@gmail.com

ติดต่อเรา