การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 13/11/2563
ผลการดำเนินงาน เทียบแผนพัฒนากำลังคนของจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2562 ใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญ 06/08/2562
สรุปแผนและผลการดำเนินงาน พัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 (อัพเดท 14 มิ.ย. 59) 14/06/2559
สรุปแผนและผลการดำเนินงาน พัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน (อัพเดท 27 พ.ค. 59) 03/06/2559
ผลการดำเนินงาน 17 พ.ค.59 31/05/2559
ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 - 19 เมษายน 2559 04/05/2559