การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนพ.สมุทรสงคราม ร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจคัดกรองด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

10 ส.ค. 2566

สนพ.สมุทรสงคราม ร่วมประชุมตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2566 รอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation)

10 ส.ค. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม จัดบริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมเครื่องยนต์ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ก่อนวันหยุดยาว

11 เม.ย. 2566

สนพ.สมุทรสงคราม ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ เอเชียติค และอัมพวาผลิตภัณฑ์มะพร้าว

21 ธ.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช

23 ต.ค. 2565

สนพ.สมุทรสงคราม รับการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 3

9 ก.ย. 2565

พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ส่งเสริมทักษะเทคโนโลยี ให้แก่กลุ่มแรงงานตำบลคลองโคน

9 ก.ย. 2565

ตรวจเยี่ยมศูนย์ทดสอบ วท.สารพัดช่างสมุทรสงคราม ทดสอบซ่อมคอมพิวเตอร์

5 ก.ย. 2565

สนพ.สมุทรสงคราม ส่งเสริมทักษะเทคโนโลยี ให้แก่กลุ่มแรงงานยี่สาร

31 ส.ค. 2565