การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นางสุวณีย์ - รุ่งเครือ

หลักสูตรที่จบ

- นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1 รุ่น 1 ( 30 ชั่วโมง ) - ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานนวดไทย รุ่น 1 ( 30 ชั่วโมง ) - นวดไทยและนวดเท้าเพื่อสุขภาพ รุ่น 2 ( 309 ชั่วโมง )

เบอร์โทรศัพท์

092-958-9152

อีเมล์

-

ที่อยู๋

52/1 ม.3 ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

ประวัติ

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) จาก โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย เมื่อปี 2519 อดีตประกอบ แม่บ้าน (ว่างงาน) จบการฝึกอบรมจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามหลักสูตร - นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1 รุ่น 1 ( 30 ชั่วโมง ) - ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานนวดไทย รุ่น 1 ( 30 ชั่วโมง ) - นวดไทยและนวดเท้าเพื่อสุขภาพ รุ่น 2 ( 309 ชั่วโมง )

จบแล้วไปทำอะไร

เป็นพนักงานนวด ณ ร้านธนสิน และ ร้านหัตถาธารา

ประสบความสำเร็จอย่างไร

เรียนจบหลักสูตรมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้